10% rabatu na leczenie zachowawcze i profilaktykę.

Leczenie kanałowe pod mikroskopem

Leczenie endodontyczne, znane również jako „leczenie kanałowe” obejmuje hamowanie powstałych procesów chorobowych, które zaszły w korzeniu zęba poprzez usunięcie miazgi, poszerzenie kanału, a następnie szczelne jego wypełnienie.

Obecna endodoncja pozwala lekarzowi na bardzo dokładną diagnostykę oraz bezbolesne i precyzyjne leczenie. Przed, w trakcie i po zabiegu wykonywane jest zdjęcie RVG, pozwalające na ocenę stanu uzębienia, na każdym etapie prowadzonego leczenia. Natomiast przy użyciu wysokiej klasy mikroskopu, lekarz endodonta jest w stanie z precyzją i najmniejszymi szczegółami ocenić system korzeniowy, co daje gwarancję skuteczności leczenia oraz umożliwiając wyleczenie zębów wcześniej zakwalifikowanych do usunięcia ze względu na skomplikowaną anatomię systemu kanałowego lub też z powodu niepowodzenia pierwotnego leczenia (perforacja, złamane narzędzie kanałowe).

Kiedy może dojść do zainfekowania miazgi?

Do zainfekowania miazgi może dojść w następujących przypadkach: złamanie zęba, głęboki i rozległy ubytek, pęknięcie zęba lub kilkukrotne leczenie zęba. Leczenie kanałowe jest często ostatnim i jedynym sposobem na zachowanie zęba. Nieleczona infekcja miazgi może doprowadzić do bolesnych powikłań np. do powstania ropnia.

Leczenie kanałowe – rodzaje

  • Leczenie endo – jest to pierwotne leczenie kanałowe, które ma za zadanie hamować procesy chorobowe powstałe w korzeniu zęba.
  • Leczenie reendo – jest to powtórne leczenie kanałowe. Jest ono koniecznie w przypadkach, kiedy ząb był już leczony kanałowo. Wskazaniami do wykonania tego leczenia są: kanały z pozostawioną martwą miazgą, kanały z pozostawionymi narzędziami, przewlekły stan zapalny wokół korzenia, nieprawidłowo lub niedokładnie wypełnione kanały, zęby leczone amputacyjnie.

Leczenie kanałowe – przebieg

Przed zabiegiem wykonywane jest badanie z użyciem radiowizjografii (RVG), na jego podstawie lekarz stomatolog postawi odpowiednią diagnozę, określi ilość korzeni, a także ich przebieg oraz kształt. Kolejnym krokiem jest podanie znieczulenia pacjentowi. Następnie lekarz zabezpiecza ząb koferdamem, celem uniknięcia przedostania się do przełyku pacjenta substancji drażniących. Pierwszym etapem leczenia jest oczyszczenie i opracowanie zęba, a następnie lekarz przechodzi do najważniejszej części zabiegu – usunięcia zainfekowanej miazgi z zakażonych kanałów. Opracowywanie kanałów przy użyciu mikromotoru endodontycznego oraz izolacja koferdamem skraca czas leczenia oraz wpływa na powodzenie zabiegu. Przy pomocy termoplastycznej gutaperki lekarz szczelnie wypełnia kanały, co znacznie utrudnia reinfekcję tkanek okołowierzchołkowych. Zadaniem leczenia kanałowego jest przywrócenie funkcji i estetyki zęba oraz zapobieganie jego złamaniu, które może powstać na skutek redukcji tkanek twardych. W celu wzmocnienia leczonego endodontycznie zęba stosowane są wkłady z włókna szklanego. Po zakończonym leczeniu kanałowym lekarz może przejść do kolejnego etapu, którym jest odbudowa zniszczonego zęba. Sposób odbudowy ubytku jest uzależniony od stopnia uszkodzenia korony zęba. W przypadku niewielkiego zniszczenia możliwa jest odbudowa materiałem światłoutwardzalnym. Preferowaną formą odbudowy w przypadku większych uszkodzeń jest wkład koronowy lub rekonstrukcja z zastosowaniem wkładu koronowo – korzeniowego i korony protetycznej.

Leczenie endodontyczne – profilaktyka

Aby uniknąć w przyszłości konieczności leczenia kanałowego należy odbywać regularne wizyty kontrolne w klinice stomatologicznej, ponieważ wcześnie wykryta próchnica jest leczona standardowym wypełnieniem.